İhaleler

Taşınmaz mülkün Kiraya verilmesi

İlan; Kemerhisar Belediye Başkanlığı'ndan Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı toplam 1 adet işyeri 2886 sayılı kanunun 45.maddesince açık teklif alma suretiyle kiraya verilmek üzere ih