Belediyemiz şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesiyle ilgili başvuruları 02.01.2018 tarihinde başlamış olup, 11.01.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruları kabul edilecektir.

696 SAYILI KHK HAKKINDA DUYURU 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 375 sayılı KHK ya eklenen geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemizde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından istihdam edilen personelin, Belediyemiz şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesiyle ilgili başvuruları 02.01.2018 tarihinde başlamış olup, 11.01.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruları kabul edilecektir.