Üyesi olduğumuz, Niğde düzenli katı atık depo işletme birliğinin düzenlemiş olduğu toplantıya katıldık... Hedefimiz daha çok katı atığı enerjiye dönüştürebilmek...