Beyağıl Halk Kütüphanesi'nin oluşturulmasını sağlayan Niğde Genç Fenerbahçeliler Derneğinin kütüphane açılışına katıldık.